Bulgarian Holy Bible Apk free Download for Android


Bulgarian Holy Bible Apk free Download for Android

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ -
Bulgarian Bible [ Стрелка]
Моля, изберете една книга от Библията на български език

Старият завет - Old Testament
[1] Битие
[2] Изход
[3] Левит
[4] Числа
[5] Второзаконие
[6] Исус Навин
[7] Съдии
[8] Рут
[9] 1 Царе
[10] 2 Царе
[11] 3 Царе
[12] 4 Царе
[13] 1 Летописи
[14] 2 Летописи
[15] Ездра
[16] Неемия
[17] Естир
[18] Йов
[19] Псалми
[20] Притчи
[21] Еклисиаст
[22] Песен на песните
[23] Исая
[24] Еремия
[25] Плачът на Еремия
[26] Езекиил
[27] Даниил
[28] Осия
[29] Йоил
[30] Амос
[31] Авдий
[32] Йона
[33] Михей
[34] Наум
[35] Авакум
[36] Софония
[37] Агей
[38] Захария
[39] Малахия
 ---------------------------------------------------------
Category : Books and Reference App
Last Updated :  21 January, 2020
Current Version : 1.104
Requirements : 4.1+
Developer : vdru

No comments: